Migraine?

Een pittenzak kan verlichtend werken op migraine. Warmte ontspant spieren in de nek en hoofd waardoor de pijn verlicht wordt. De geestelijke ontspanning die een pittenzak geeft kan ook de migraine verlichten. 

Migraine is een neurovasculaire aandoening gekenmerkt door aanvallen ontstaan door neurale prikkelingen die na een plotse tijdelijke vernauwing, een verwijding van de bloedvaten tot gevolg heeft.
Dit geeft aanleiding tot verschillende symptomen, meestal een kloppende hoofdpijn en verdere stimulatie van het centrale zenuwstelsel. Onderzoek met scannen heeft aangetoond dat de hersenstam geactiveerd wordt tijdens een migraine-aanval.
De typische hoofdpijn die vaak gepaard gaat met een migraine-aanval komt meestal aan één kant van het hoofd voor (vandaar de naam) maar kan dubbelzijdig optreden. Verder hoeft de pijn ook niet altijd aan dezelfde kant op te treden.
Mensen die aan migraine lijden kunnen dikwijls slecht tegen fel licht en geluid. Dikwijls komen in een familie verscheidene migrainepatiënten voor. Onderzoek na een aanval brengt doorgaans geen fysieke oorzaak aan het licht. Bij herhaalde aanvallen is medisch advies raadzaam, al was het alleen al omdat er geneesmiddelen bestaan die preventief werken of een aanval bekorten.
De gemiddelde prevalentie van migraine in Westerse landen ligt op 11%. Opvallend is dat de prevalentie van migraine als percentage van de totale bevolking in Nederland aanmerkelijk hoger ligt dan in elk ander Europees land.

Pittenzak-migraine