Privacybeleid

Bij gebruik van de diensten zoals aangeboden op www.pittenzak.nl gaat een consument een contractuele relatie aan met PRO-NC B.V. Op deze dienstverlening is het onderstaande privacy statement van toepassing. Door gebruikmaking van de dienstverlening gaat u met de toepasselijkheid van het Privacy statement akkoord.

Uw privacy

PRO-NC B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website www.pittenzak.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. PRO-NC B.V. houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

PRO-NC B.V.
Vestiging en bezoekadres:
Penningweg 44
4879 AG Etten-Leur

Telefoonnummer 076-5493650
Bereikbaarheid: Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur
E-mailadres: info@hittepit.com
KvK-nummer: 20151869

Verwerking van persoonsgegevens

PRO-NC B.V. legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een verkoopovereenkomst sluit, of anderszins contact heeft met PRO-NC B.V. PRO-NC B.V. gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en). PRO-NC B.V. gebruikt in alle gevallen alleen die persoonsgegevens die de u zelf aan PRO-NC B.V. ter beschikking stelt.

Klikgedrag

Op de webshop van Pittenzak.nl worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, bijvoorbeeld door deze beter op de wensen van de gebruikers aan te kunnen laten sluiten. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan PRO-NC B.V. haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

PRO-NC B.V. maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van www.pittenzak.nl voor u gemakkelijker te maken.

Op de site www.pittenzak.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. PRO-NC B.V. kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: PRO-NC B.V., t.a.v. Afdeling Klantenservice, Penningweg 44, 4879 AG Etten-Leur of e-mail: info@pittenzak.nl

Wijzigingen

PRO-NC B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van PRO-NC B.V.